úterý 13. srpna 2013

#36 Diskuse

Mám pocit, že v současné době se skutečný význam slova diskuse ztrácí. Jako diskuse se často nesprávně označují komentáře čtenářů pod články anebo pod statusy na facebooku. Nezřídka se tak označují i politické debaty, které ve své podstatě mají leckdy blíže k polemikám, protože jejich úkolem bývá spíše názor partnera vyvrátit. 

Diskuse tedy není konfliktní interakce. Diskusí je rozhovor na určité téma, který toto téma detailně rozebírá. Vyžaduje znalost tématu, naši pozornost, trpělivost a schopnost informace prezentovat, připravit smysluplnou argumentaci. Vyslovit se k něčemu asi dokáže téměř každý. Ne každý je ale schopný diskutovat. Už proto, že ne každý disponuje potřebnými znalostmi a schopností naslouchat.   

Mám ráda diskuse. Kromě toho že jsou pro účastníky dobrou příležitostí jak si rozšířit znalosti, poslouží také k zlepšení schopnosti formulovat svých poznatky či názory. V neposlední řadě může také přispět k lepšímu zažití stávajících informací a uložení nových v paměti. Obzvláště, pokud o sobě víte, že máte  tzv. akustickou či sémantickou paměť, tzn. při přijímání informací preferujete vnímání sluchem anebo že jste schopni si pojmy zapamatovat dle významu, nebo vztahů mezi nimi. Pokud jde o učení neznám lepší způsob jak si zažít novou látku, než o ní diskutovat se spolužákem či kolegou. Leckdy ani není nutné se diskuse přímo účastnit, stačí ji sledovat.  

V podstatě mám ale ráda i ostatní formy verbální interakce, byť konfliktní. Zajímají mě i odlišné názory než je ten můj a důvody, které k nim druhou stranu vedou, protože i to je obohacující.Podstatné je, že protistrana dané či příbuzné téma dobře zná, dokáže své argumenty zdůvodnit, umí naslouchat a je slušná. 

Žádné komentáře:

Okomentovat