pondělí 22. července 2013

#22 Kritika

Kritika je dle akademického slovníku cizích slov: "posuzování, posudek; zpochybnění, distancování se, negace něčeho". 

Proč bych měla mít z kritiky radost, když je něčeho negací? To sem přeci nepatří! 

Ačkoli pochvala je něčím, co nás potěší a povzbudí k pokračování v určité činnosti, tak kritika je tím, co nás přiměje se zamyslet a zkusit udělat věci jinak. Pokud máme tu čest s kritikou konstruktivní, tak nám osoba kritika poskytuje navíc tu službu, že nám nabízí svůj vlastní vhled a návrh řešení problému. Pak je kritika doslova k nezaplacení. Předpokladem pro kritiku je znalost a porozumění předmětu, osobě či činnosti, který kritice chceme podrobit. Vyžaduje tedy, logicky, jakousi intelektuální zdatnost. 

Kritiky se začasté obáváme a vyvolává v nás negativní emoce. Ohrožuje nás. Proč? Z toho co je uvedeno výše můžeme logicky vyvodit fakt, že kritika může být zřídkakdy cílena na nás samotné. Může cílit na to, co vytváříme (třeba na tento blog, děkuji že čtete :-), na naše chování, možná i na náš vzhled, protože to jsou věci, které do určité míry nastudovat můžeme. Jen málo lidí nás zná tak důkladně, aby nás mohlo kritizovat jako člověka. Mohli bychom tedy být naprosto klidní. Osobně si kritiku bereme jen v důsledku toho, že svou tvorbu považujeme za svoji součást. Naše tvorba je jen jeden střípek z celé mozaiky naší osobnosti. Ano, kritiku je třeba přijímat kriticky. 

Což mi připomíná jak důležitou je i osobnost toho, kdo kritizuje. Každý máme různou úroveň znalostí, rozdílné preference a v neposlední řadě i různou míru sebekritičnosti. K téže věci nám tedy různí lidé mohou poskytnout různě hodnotné informace. 
Ano i kritiky je třeba vybírat kriticky.

Možná to natolik považujeme za samozřejmé, že si to už ani neuvědomujeme, ale kritika nám nabízí možnost udělat si přehled v nepřehledném světě. Přehled v oblastech, ve kterých se sami nevyznáme. K tomu nám slouží například kritika literární, filmová, divadelní a mnohé další. 

Možná trochu troufale, s důrazem na kritičnost při vnímání osobnosti kritika, bych zde zahrnula i portály shromažďující kritiky hotelů, restaurací.

Žádné komentáře:

Okomentovat